Fluorvalla förbjuds 2019

2019 kommer det att bli förbud mot användning av kemikalien PFOA, som finns i “högflourerade” fluorvallor. Detta i och med ett EU-direktiv som kommer att börja gälla då. Stackars vallaindustrin. Eller inte. Det är verkligen på tiden att något sker. Eftersom att inte inte är ok att veta så mycket och inget göra. 

Edit 1, feb 2019: vallaindustrin är en av de områden där man fått en övergångsperiod så att försäljningsförbudet gäller först från och med 4 juli 2020.

Edit 2, feb 2019: här hittar du fördjupning om flour och alternativ till detta. 

På jobbet. Det där andra jobbet som är min försörjning. Har vi tittat en del på förekomsten av ämnesgruppen PFAS (perflourerade alkylsyror) i miljön. Vi har sett att de finns i princip överallt. I fiskar, i mark, i vatten, i människor… Ni fattar. De binder in till protein i kroppen och beter sig med andra ord inte som andra kända miljöföroreningar, som ofta finns i fettet (typ PCB eller dioxin). En del av de PFAS-ämnena är också i princip oförstörbara. Man är dock inte helt på det klara med vilka hälsoeffekterna är av PFAS-ämnena. Men om de binder till protein och är oförstörbara. Då borde åtminstone varningsklockor ringa.

PFAS-ämnena används i många olika applikationer. De är tekniskt briljanta. Precis som PCB, DDT och andra ämnen vi människor också tillverkat och sedan kommit på är skadliga. PFAS ingår i valla också i formen PFOA. Och det är de som ska regleras.

I Dalarnas tidning hade man rubriken “Vill du vara säker på att få barn – skippa fluorvallan” och hänvisade till Örebro-forskaren Helena Nilsson. Jag vet att det inom kort kommer att presenteras fler studier som visar på minst lika jobbiga effekter. I NRK visade man ett inslag om Tormod, 69 år, som fått KOL av vallningen. Jag vet inte om de har kunnat hitta ett direkt samband mellan fluoret och KOL-sjukdomen, men man kan ju gissa att det påverkar. Skulle dock tro att oavsett fluor har alla partiklar i luften varit  väldigt dåliga för Tormod också. Det spelar inte så stor roll vad partiklarna är gjorda av – är de tillräckligt små tar de sig in i lungornas inre och orsakar skada. Fråga kineserna vars förväntade livslängd har förkortats som en följd av partiklar i stadsluften. Jag tror med andra ord att roterande borstar kan vara ett annat inslag i vallaarsenalen som man bör vara försiktig med. Andningsskydd är nog på sin plats.

I Norge är man bekymrad över att förbudet kommer att kunna leda till att nationer fuskar. Stackars, stackars Norge. “Full förvirring” lyder rubriken. Då tänker jag: Johan Mühlegg, Mika Myllylä och Virpi Kuitunen. Till exempel. Dels håller man ju redan koll på sådant fusk. Och hur svårt ska det vara att göra en kemisk analys med avseende på fluor? Och dels kan jag undra hur mycket detta fusket ska betyda i jämförelse med doping. Jag är nämligen övertygad om att man kommer att komma över det här och hitta nya metoder att förbättra glidet. Kanske som varken är hälso- eller miljöfarliga.

Individ eller miljö? 

Nu ska det sägas att jag tror att miljöeffekterna från vallning av skidor med fluorvalla troligen är små i jämförelse med andra källor i samhället. När allt kommer omkring är det så oerhört små mängder som fäster i belaget och sprids från skidorna ut i snön. En liten brasklapp jag måste slänga in här är att dock att vi inte vet hur väl förbränningen av avfall fungerar för de rester du sicklar av och slänger i soporna. Om det, ve och fasa, är så att förbränningen inte är så effektiv kan det mycket väl vara så att denna bidrar till den bakgrundkoncentration på 9 ng/l PFAS som finns i vanligt svenskt regnvatten (!). Det är dock bara en spekulation. Hälsoeffekterna däremot är påtagliga och påvisade.

Om nu effekterna är mindre för omgivande miljö och större för individen skulle man då kunna tycka att det är upp till var och en att besluta sig för om man vill offra sin fertilitet på en snabbare tid på Vasaloppet eller ej. Det är en marknadsliberal tanke som jag inte alls är obekant för mig. Den skulle kunna funka.

Man skulle också kunna tänka att det inte funkar eftersom att de som åtnjuter fördelarna inte nödvändigtvis är de som får ta konsekvenserna. Och att så länge det ger en fördel med avseende på glid finns det människor som är beredda att betala för att få tjänsten utförd. Och då blir det människorna som är i behov av pengar som blir offer. Det är inte en liberal tanke, men den finns nog.

Hur tänker industrin?

Något som på ett sätt understryker att användningen kommer att ske även om vetskapen finns, är att man på vallafabrikanten Swix säger sig vara beredd på att det kommer att komma ett förbud. Att man länge förberett sig på att det kommer en förändring. Till NRK säger Swix administrativa chef Ulf Bjerknes att man jobbat länge med att ta fram alternativ när förbudet kommer. De jobbar med en serie vallor som heter “Future Cera”, vilken fortfarande innehåller fluor, men antagligen med kortare kolkedjor.

Hur långt de har hunnit har jag såklart ingen aning om, men det skulle vara genomruttet om de väntar med att släppa dem till dess att förbudet trätt i kraft, eftersom att de vill sälja slut på de farliga vallorna först. Och för det andra så är grejen med så kallade lågsubstituerade PFAS-ämnen eller C6-ämnen (vilka jag gissar kommer att vara grunden i de nya vallorna) att mycket tyder på att de bryts ner till ämnen som också de är stygga. Man undrar om det känns bra i magen att hela tiden ligga på gränsen till vad som är lagligt?

Och hur tänker jag?

Själv tycker jag att det är bra för att jag, som jag skrev ovan, är övertygad om att man kommer lösa uppgiften på annat sätt – när man blir tvungen. Jag tycker att det är konstigt att skid- och vallaindustrin inte kommit längre. Plastbelag introducerades på 70-talet och sedan dess har det inte kommit så värst många nya banbrytande innovationer. Möjligen fluor och struktur kanske. Jag har alltid varit skeptisk till det här med att man ska hålla på och “mätta” sina belag och jag har aldrig förstått (på riktigt) varför man ska köra lager på lager på lager. Det ska erkännas att jag också gjort det. Hade ett par omöjliga Elan Stinger en gång i forntiden vars belag blev gråa direkt. Lade ner omåttligt med tid på att fixa dem. Tills jag insåg att en gammal klassisk stålsickel var det bästa tricket för att få dem att bli svarta igen – och glida bättre.

När det kommer en sådan här sak som ett fluorförbud innebär det att folk får tänka till litegrann. Ompröva gamla sanningar. Och kanske, men bara kanske, komma ut på andra sidan och faktiskt bli bättre.

Så ja. Även om folk får skylla sig själva om de förstör sin hälsa med fluor så ska det bli spännande att se vad som händer. Bortom förbudet.

One thought on “Fluorvalla förbjuds 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *