Det fanns ingen stakmaskin på hotellet i Lusaka

I ett land där 60% lever under fattigdomsgränsen kan det ju verka märkligt att det ska finnas gym.

Just nu sitter jag i Zambia. Ett fint, men väldigt fattigt land.

Det är bara det att jag inte får se det. Jag åker mellan olika fina hotell och konferensanläggningar. Nu bor vi mitt bland ambassaderna. En verklighet som de berättar för mig är väldigt annorlunda. Mot resten av landet.

Men det ska ju tränas. Och gymmet var bra. Och blandningen av folk var stor. Folk var också stora. Och behövde träna.

Det var något som jag aldrig såg i Indien. Där var överklassen bara tjock och kunde på sin höjd spela cricket. På sin höjd.

De här zambierna körde gruppträning med ledare, så svetten sprutade. Och det såg roligt ut!

Men som sagt. Stakmaskinen. Vart var den?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *