Bra längdskidteknik – två nycklar för vuxna

Jag har varit instruktör i längdskidor till och från under snart 15 år. Eftersom jag är av den ifrågasättande typen och inte infödd i längskidvärlden, så har jag funderat på hur man egentligen ska jobba med vuxna för att få ut bäst resultat. Och jag tror (surprise) att det finns förbättringspotential. 

Traditionellt har teknikträning på längdskidor gått till så att man nöter de specifika moment som är knepiga, på skidor och på snö. En detalj åt gången under lång tid. Jag har en teori om att det kan vara så att det här är träning som är utvecklad för barn och ungdomar. Alla som jobbat som tränare vet man att har mycket tid på sig eftersom barnen är där under hela vintern, så länge föräldrarna skjutsar dem det vill säga. Man vet också att det kommer ta tid att få alla att lyssna, förstå och dessutom få alla att, givet olika motoriska färdigheter, kunna omsätta det man förstått till verklighet.

När vi idag har fått många vuxna människor som velat lära sig att åka bättre skidor har man tagit mycket av den pedagogik som används för barn, eftersom att det traditionellt sett är den som använts. Det var ju den som gjorde dagens elitåkare till det de är – alltså borde det ju vara bra. Eller?

Det som skiljer många vuxna som börjar med skidåkning från barnen är bland annat högre motivation och bättre motorik. En vän till mig som aldrig lett vuxna förut förvånades över att ”de lyssnade ju på vad jag sa – och sedan gjorde de också som jag sa!”

På det viset har ju vuxna ett mycket bättre utgångsläge än barn och ungdomar. Eftersom de både vill lyssna och i vart fall teoretiskt kan omsätta det i praktiken. Men ändå kan det ju vara så svårt för vuxna att lära sig längdskidor. Hur kan det komma sig? Naturligvis är det så att längskidor är en komplicerad och komplex rörelse och att tekniken är bra mycket svårare än exempelvis cykel. Men min egen erfarenhet är också att det finns två faktorer som vuxna behöver bli bättre på:

  1. Gör tekniken i skidåkningen enklare
  2. Förbered din fysik bättre

Många vuxna människor som ägnar sig åt skidåkning är väldigt ambitiösa. Utrustningen ska vara bra, kanske till och med den bästa, och insatsen ska ge maximal utdelning. Många av de kunder jag haft att göra med är pålästa och kunniga – men har tappat perspektivet. Jag har kommit underfund med att det räcker med att fokusera på ett mycket litet antal komponenter i tekniken för att den ska bli bättre. Nästan oavsett vilken nivå man befinner sig på. Men om du inte har de komponenterna på plats tjänar det ingenting till att fundera över vinklar i knän eller centimetrar hit och dit. De detaljerna behöver man vara på en helt annan nivå för att dels kunna tillgodogöra sig och dels ha nytta av. Det är det jag menar med att skidåkningen måste göras enkel. När jag får frågor om de här vinklarna och centimetrarna brukar jag inte svara på dem, därför att jag tycker att de är irrelevanta och hänvisar istället till de huvudkomponenter som jag tycker funkar. Jag kommer att återkomma till vilka de relevanta huvudkomponenterna är i ett senare inlägg.

När jag kört den här ”förenklade” eller reducerade teknikträningen har jag märkt att vuxna människor förstår snabbt. Genomförandet kan dock bli med varierande resultat. Ofta har jag då sett att det har att göra med att man inte är fysiskt kapabel till rörelsen, vilket kan komma av att man är för svag eller för stel i någon kroppsdel för att fullt ut kunna tillgodogöra sig korrekt teknik. Eftersom de flesta har alldeles för få träningsmil i kroppen för att kunna bygga upp den styrkan med hjälp av skidåkning leder det till att du behöver se till att få den styrkan på annat sätt. Det är därför jag anser att många skulle behöva bygga upp kroppen med specifik styrketräning innan de kommer på snö.

Naturligtvis hade man också kunnat säga att ”folk tränar för lite” för att få en bra teknik. Men givet att snöläget är som det är och att träningsmängden är ungefär som den är, tror jag att den specifika styrketräningen skulle vara en bra investering. Rullskidåkning är naturligtvis ett mycket bra verktyg för uppbyggnadsträningen, men det är så självklart att det inte behöver sägas.

Olika svagheter leder till olika fel i skidtekniken. Utifrån de vanligaste felen som jag sett under mina år som instruktör har jag tagit fram ett träningsprogram, som jag tror skulle göra att du blir lite bättre när du väl kommer på snö. Och kanske kan åka snyggt någon mil ytterligare.

Träningsprogrammet kommer också det i ett senare inlägg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *