Spinning 18/10

Morgondagens pass är klart. Det finns här: spinning 20121018 fartökningar

Vi kör alltså fartökningar uppbyggda i set om tre låtar varav den ena är vila: 4(tröskel+15:15+vila). Fartökningen sker mellan tröskellåten och 15:15. Bör ge hög och bra puls men ingen mjölksyra. Bra effekt på syreupptagning.

Och låtarna är som vanligt de bästa som går att uppbringa!

Välkomna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *